Yaşam için havanı koru

Bize Ulaşın

Jer Havalandırma Klima ve Mühendislik

Bugüne kadar en çok aldığımız soruların cevaplarını sizin için derledik.

Baca, çatı mahyasından en az 40 cm veya çatıya paralel en az 1.00m geçmesi gerekir. Baca yüksek komşu binalardan en az 2.00m mesafede olmalı, değilse baca komşu binanın mahyasını geçmek zorunda.

Şapkasız baca olur mu? Düşey yüksekliği 10.00m’nin altında yapılan bacalarda istenilen miktarda çekiş sağlanamadığı için, çekişi düzeltmek için bacaların ağızları açık bırakılarak konik şekilde yapılmaktadır.

Negatif basınçlı baca sistemlerinde, fanlı brülörlü ısıtma sistemlerinde, baca gazını analiz edip brülörün yanma ayarlarını ayarlayabilmek için, kazandan itibaren baca anma çapının iki misli mesafede ½” (inç) çapında açınıp kapanabilen bir ölçüm deliği (manşonu) yapılmalıdır.

Bacadan yayılan gürültü, gürültü frenkası ve seviyesi tespit edildikten sonra, yerine uygun olarak tasarlanmış bir baca susturucusu kullanılarak gürültü problemi yok edilir.

Bacanın tasarımında veya montajında bir problem olabilir, uzman bir ekip tarafından kontrol edilmeli, analitik gürültü ölçümü, gaz analizi yapılmalı ve baca kamerasıyla kontrol edilmelidir.

Tekniğine uygun tasarlanmış, imal edilmiş ve uygulanmış sistematik bir baca, baca kayıplarını yok ettiği için enerji tasarrufu sağlamaktadır; dur-kalk prensibiyle çalışan ısıtma sistemlerinin bekleme sırasında bacadan kaynaklanan kayıpları yok eden, yüksek bacalarda poyraz ve lodos yönünden esen şiddetli rüzgârlarda çekişi düzenleyen çeşitli baca ekipmanları kullanarak %10 ile %30 arasında enerji tasarrufu sağlanır.

Baca sistemlerinde T Modülün hemen altında kolay açınıp kapanabilen bir kapalı modül (müdahale kapağı) sayesinde, bacanın içi kontrol edildiği gibi, bacanın içinde biriken pislikler ve içine düşen katı cisimler rahatlıkla temizlenebilir.

Evet, ısıtma siteminde oluşabilecek elektrik kaçağına ve yıldırım düşmesine karşı önlem almak için bacalar topraklanmalıdır.

Kısa bağlantılı ısıtma sistemlerinde T modülün altına bir adet uygun ölçülerde kapak koymak yeterlidir. 15.00 m’nin üstündeki bacalarda ve/veya çok fazla yatay ve dirsek olan yatay bacalarda kontrolü ve temizliği kolaylaştıracak yerlere kapak konmalıdır.

Bütün negatif basınçlı baca sistemlerinde T Modülün altında Kapaklı Modül olması gerekmektedir.

Çıplak gözle bunu anlamak mümkün değildir. En doğru yöntem malzemeyi analize göndermektir, pratik olarak solüsyon testi yapılarak, malzemenin alışımında Molibden olup olmadığı anlaşılabilir. Mıknatıs tutmak suretiyle malzemenin ferrretik olup olmadığı da anlaşılabilir?

TS EN 1856‘ya göre imal baca sistemleri muflu birleşim özelliğine sahiptir. Baca sisteminin ağzından (şapkadan) kazana kadar su akacakmış gibi, diğer bir deyişle yağmur iniş borusu gibi, birleştirilmelidir.

Bacalar yapılırken bir zorunluluk yoksa yuvarlak yapılmalıdır. Mimari zorunluluklardan dolayı baca kesiti oval, kare veya dikdörtgen yapılabilir, ancak bu kesit şekillerinin dirençleri fazla olduğu ve kullanımda sorun çıkardıkları için tercih edilmemelidir. Üçgen, çokgen veya farklı şekillerdeki kesitlerde bacalar yapılmamalıdır.

Düşey bacanın altında bulunan manşon, rejime geçmemiş soğuk bacada oluşabilecek yoğuşma sıvısının tahliyesinin yapılmasını sağlar.

Bu kısaltmalar bacanızın TS EN 1856-1‘e göre hangi özelliklerde olduğunu gösterir; ayrıntılı bilgi için ilgili normun açıklamalarına bakınız.

Bacanın üstüne takılan rüzgârgülü adındaki buluş, rüzgârın şiddetini artırmasıyla yani atmosferdeki basınç farklarının artmasıyla döner. Dış atmosfer şartlarında rüzgâr varsa normalde bacanızdaki çekiş, olmasından daha fazla olacak demektir, bu durumda rüzgârgülüne gereksinim duyulmamaktadır. Rüzgârgülü aslında ısıtma sistemlerinde kullanılan bacalarda yarar sağlayacağı yerde direnç (1,6) oluşturarak baca çekişini güçleştirmektedir. Isıtma sisteminden çıkan baca gazları da rüzgârgülünün dönme mekanizmasını bozarak durmasına, dolayısıyla baca direncinin artmasına neden olmaktadır. Rüzgârgülünü banyo havalandırma bacalarında kullanılmasını öneriyoruz.

Doğalgaz bacaları temizlenir. Doğalgaz yakıtlı bacalar 2 yılda bir temizlenmelidir.

Metal konut ve iş yerleri bacası TS EN 1856-1 (2) standartlarına göre imal edilmektedir.

Rijit baca kullanılabiliyorsa eğer, yakıt türü ne olursa olsun zorunlu haller dışında fleks baca kullanımını tercih etmemek gerekir. Rijit bacaların kullanılamadığı kritik yerlerde Fleks bacaların iki katmanlı yakıt türüne uygun olarak AISI 316L malzemesinden imal olanları tercih edilebilir.

Doğal yakıtlı, sıvı yakıtlı veya katı yakıtlı ısıtma sistemlerinde kullanılacak baca TS EN 1856-1 (2) standardına ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

Doğalgaz yakıtlı ısıtma sisteminde kömür yakıtlı veya fuel oil yakıtlı ısıtma sistemlerinde olduğu gibi baca içinde kurum birikmez ve baca yangınına neden olmaz, ancak mevcut doğalgaz bacası binanın alt katlarında çıkan yangını üst katlara taşır.

Yanlış hesaplanmış, yanlış tasarlanmış ve yanlış yapılmış baca, %30’ları aşan baca kayıpları yakıt giderlerini ekstrem düzeylerde artırmaktadır.

Baca anma çapları ısıtma sisteminin özelliklerine, binanın ve coğrafi özelliklere TS EN 13.384-1 (2) eski adıyla DIN 4705’e göre-Kesa Aladin Hesap Programıyla-hesaplanarak en uygun çap belirlenmektedir.

Kapaklı Modülde kullanılan kapakların ölçüleri baca anma çapına göre değişiklik göstermektedir; detaylı bilgi için DIN 18.160-1’e bakılması tarafımızdan önerilmektedir.

KASKAD baca sistemlerinde Geri Akım Güvenlik Klapesi olarak paslanmaz çelikten veya polipropilen plastikten üretilen, bu amaç için tasarlanmış klape kullanılmalıdır. Kesinlikle bu amaca hizmet etmeyen ve batıl bir uygulama olan bimetal klapeler veya benzeri araçlar kullanılmamalıdır.

Bacanın tasarımında hata var demektir. Bacanın kesiti, baca yüksekliği, kayıpları, bacanın çatı mahyasına ve komşu binalara olan konumu uzman bacacılar tarafından kontrol edilmelidir.

Isıtma sistemleri dur kalk çalışma prensibiyle çalıştıklarından, sistemin durması sırasında ısınan baca dış hava sıcaklık farkından soğumaktadır. Isıtma sisteminin sıcaklığını korumak ve soğumayı geciktirmek ve bacayı yangına karşı mukavemetli hale gitirmek, için yanmaz yalıtım maddesi olan taş yünü veya seramik yünü ile izole edilir. Sıcaklığını koruyan baca, ısıtma sisteminin iyi çalışmasını sağladığı gibi yoğuşmaya da neden olmamakta, böylece hem bacanın ömrü artmakta hem de enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Baca sistemlerinde genel olarak AISI 316L (1.4404) paslanmaz çelik kullanılır; yakıt türüne ve baca gazı sıcaklığına göre uygun kalitede paslanmaz çelik kullanılmalıdır.

AISI 316L kalite paslanmaz çelik atmosferik korozyona rahatlıkla 10 yıl sorunsuz direnebilmektedir; bakımı iyi yapıldığı duruda bacanın ömrü 20 yılı geçebilir.

Şöminelerde ısı üreten birer cihazlar olduğundan, ağız ve derinlik ölçülerine göre baca hesabı yapılıp, uygulanmalıdır.

Şömine dumanının yayılması, baca çekişinin yeterli olmayışından olduğu gibi şömine tasarımının doğru yapılmayışından kaynaklanıyor olabilir. Kendi hayatınızı ve sevdiklerinizin hayatını tehlikeye atmadan profesyonel bir bacacı veya profesyonel şömineciye başvurmak gerekmektedir.

Yakıt türü ne olursa olsun özyapısında su bulunmaktadır; inşaat bacasında olan kusma baca gazı sıcaklığının yoğuşma düzeyine inerek inşaat malzemesinin içine nüfuz ettiğini gösterir. Mevcut inşaat bacasının veya şaftının içinde metal baca varsa gene de kusma oluyorsa, bacanızda sorun var demektir; bacanız yerinden çıkmış ya da hiç baca yapılmamış olabilir, bu sizi tehdit ettiği gibi tüm bina sakinlerini de tehdit etmektedir. Zaman kaybetmeden uzman baca firmasıyla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Jer Havalandırma

Whatsapp Destek
Çevrimiçi